05-03-2015, 12:56 PM  
: ღღ ღღ
#3886
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
  
05-03-2015, 12:58 PM  
: ღღ ღღ
#3887
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
  
05-05-2015, 01:30 AM  
: ღღ ღღ
#3888
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
..!
  
05-05-2015, 01:32 AM  
: ღღ ღღ
#3889
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
.


  
05-05-2015, 08:45 AM  
: ღღ ღღ
#3890
 
(+ +)
: 26 - 10 - 2013
:
: 1,613
: 5
 is a splendid one to behold
.. ~

   
05-05-2015, 08:48 AM  
: ღღ ღღ
#3891
 
(+ +)
: 26 - 10 - 2013
:
: 1,613
: 5
 is a splendid one to behold
! .. .

   
05-05-2015, 08:49 AM  
: ღღ ღღ
#3892
 
(+ +)
: 26 - 10 - 2013
:
: 1,613
: 5
 is a splendid one to behold
ѡ ǡ .

   
05-05-2015, 03:28 PM  
: ღღ ღღ
#3893
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
...
  
05-05-2015, 10:12 PM  
: ღღ ღღ
#3894
 
(+ +)
: 3 - 5 - 2012
: с ǐ
: 3,475
: 9
 is a jewel in the rough

,,
... <3

   
05-06-2015, 12:42 AM  
: ღღ ღღ
#3895
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future


<3

  
05-06-2015, 01:20 AM  
: ღღ ღღ
#3896
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
3>
  
05-06-2015, 01:21 AM  
: ღღ ღღ
#3897
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
<3

  
05-07-2015, 01:12 AM  
: ღღ ღღ
#3898
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
..
  
05-07-2015, 01:08 PM  
: ღღ ღღ
#3899
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
ﻷ !
  
05-08-2015, 08:34 PM  
: ღღ ღღ
#3900
 
 ♥NOoOR♥
♥NOoOR♥
(+ +)
: 18 - 10 - 2011
: ♥
: 21
: 6,238
: 12
♥NOoOR♥ is a name known to all
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﺆﺫﻥ ﻓﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ..

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟ ﻋﻨﺪ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺄﻥ ﻧﺆﺫﻥ ﻓﻲ ﺃﺫﻧﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﻧﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ..

ﻓﻜﻞ ﺃﺫﺍﻥ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺻﻼﺓ ﻓﺄﻳﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ .. !


ﺗﻔﻜﺮﻭﺍ ﻗﻠﻴﻼ ..
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺃﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﺼﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺃﻟﻢ ﺗﻠﺤﻈﻮﺍ ﺃﻥ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺫﺍﻥ ﻭﻻ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻮﻡ ﻭﻓﺎﺗﻪ

ﻭﻫﺬﻩ ﻋﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ

♥NOoOR♥