06-10-2014, 12:22 AM  
: ღღ ღღ
#2836
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
; .. !
  
06-10-2014, 12:43 AM  
: ღღ ღღ
#2837
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻵﻣﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ
ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﻣﻴﻦ
  
06-10-2014, 01:04 AM  
: ღღ ღღ
#2838
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
ﺭﺑﺂﺁﺁﺁﺁﻩ
ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻴﻚ
ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻚ
ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻴﻚ
ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻷﺫﻻﺀ ﺍﻟﻴﻚ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﺃﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻚ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻫﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻚ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻳﻘﺮﺑﻨﺎ ﺍﻟﻴﻚ
  
06-10-2014, 01:07 AM  
: ღღ ღღ
#2839
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future


"

"

~

  
06-10-2014, 10:45 AM  
: ღღ ღღ
#2840
 
  90
90
(+ +)
: 25 - 11 - 2010
:
: 27
: 2,971
: 9
 90 has a spectacular aura about
 90  
06-10-2014, 12:07 PM  
: ღღ ღღ
#2841
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
:
3>
,
()
  
06-10-2014, 12:22 PM  
: ღღ ღღ
#2842
 
(+ +)
: 30 - 10 - 2013
:
: 44
: 0
 has a spectacular aura about
   
06-10-2014, 01:16 PM  
: ღღ ღღ
#2843
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
. . ≈ ﭑ ﻧﭑ ﺻ
  
06-10-2014, 01:17 PM  
: ღღ ღღ
#2844
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
..
  
06-10-2014, 02:32 PM  
: ღღ ღღ
#2845
 
 Nora95
Nora95
(+ +)
: 18 - 1 - 2011
: ✿✱ ✿✱
: 4,101
: 11
Nora95 has a spectacular aura about
Nora95  
06-10-2014, 11:53 PM  
: ღღ ღღ
#2846
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
...
.. ..!


~
  
06-11-2014, 12:03 AM  
: ღღ ღღ
#2847
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
..
.. !
  
06-11-2014, 12:12 AM  
: ღღ ღღ
#2848
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future

  
06-11-2014, 12:48 AM  
: ღღ ღღ
#2849
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future
...

....
...

  
06-11-2014, 05:23 PM  
: ღღ ღღ
#2850
 
( )
: 12 - 7 - 2008
: ♥
: 18,874
: 28
 has a brilliant future